Meno
Heslo
Registrácia
Úvod
Organizačný výbor
Kontakt
O konferencii
Sekcie konferencie
Miesto konania
Program
Termíny
Vložné
Účastníci
Šablóny
Pozvaní prednášatelia
Zoznam účastníkov
O nás
Katedra matematiky
Fakulta prírodných vied
UKF
Predbežný program
  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
8:00       Prezentácia  
9:00 Prezentácia

Voľný deň
Výlet do Bojníc

Prednášky Prednášky
Prednášky
10:00
11:00 Sekcie
12:00 Obed Obed
13:00
Prezentácia Sekcie  
Prednášky
14:00 Prednášky
15:00
16:00
17:00     Prestávka
Spoločenský večer
VIII. Mathematics Conference programme
 
Copyright © 2010 Viliam Ďuriš, Dušan Vallo, Katedra matematiky